تئاتر معلولین ایران

نتایج آثار جشنواره کویر

 

1-نمایش جیک جیک کی منو میخوره         کرمان

2- مهمان جامانده                                  کرمان

3- احساس آهنی                                   کرمان

4- اتوبوس سفارشی                              کرمان

5- کی باهوش تره                                خراسان جنوبی

6- لبخند با طعم ماسک                          نیشابور

7- مترو تهران                                    خراسان رضوی

8- افسانه قربون آقا                              خراسان رضوی

9- کلاه آهنی                                      خراسان رضوی

10- خط رو خط                                 خراسان رضوی

11- ناردونه ونازدونه                           یزد

12- چندلی                                        یزد

13- با قید فوریت                               یزد

14- خودپرداز                                   یزد

15- رستگاری فرانکشتاین                   یزد

16- یک روز در پارک                         یزد

17- دختری که بخت در خانه اش را زد       یزد

هیئت داوران متذکر می گردد استفاده از هرگونه کلمات و الفاظی که شایسته جامعه معلولین نمی باشد خودداری گردد.

هیئت داوران آثار استان سیستان وبلوچستان را طی دوهفته آینده اعلام می نماید.

هیئت داوران نکاتی را در خصوص آثار اجرایی به کارگردان ها اعلام نموده که قابل استعلام از دبیرخانه جشنواره می باشد .

در مورخه 1401/7/25 طی بازبینی و انتخاب آثار بعمل آمده توسط هیئت داوران متشکل از آقای محمد لارتی ، خانم سمیه گلباز ، آقای سعید کاظمیان ، پس از بحث و تبادل نظر در خصوص نمایش های صحنه ای و خیابانی آرا خود را بشرح ذیل اعلام می دارند.

سعید کاظمیان ، محمد لارتی ، سمیه گلباز به عنوان داوران انتخاب آثار منطقه آفتاب تعیین گردیدند.

کلیه نمایش های نهمین جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس در لینک تلویزیون تئاتر ایران قابل مشاهده است .

به لینک زیر مراجعه فرمایید.

نهمین جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس

ادامه مطلب...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجمین جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت کویر

زمان : 13 آذر ماه لغایت 16 آذرماه 1401 استان یزد

با حضور استان های سیستان وبلوچستان ، کرمان ، خراسان رضوی ، خراسان جنوبی و یزد

با محوریت : تئاتر وتوانمندسازی افراد دارای معلولیت با در نظر گرفتن الگوی فرهنگی وتاریخی یزد