تئاتر معلولین ایران

ادامه مطلب...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمایشنامه ماهی سیاه کوچولو نوشته منوچهر خاکسار هرسینی و کارگردانی مریم ایگدری 7 و 8 آبان ماه ساعت 17/30 در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ وارشاد اسلامی گنبد کاووس با رعایت پروتکل های بهداشتی خوانش می شود.

ادامه مطلب...

هیئت داوران متشکل از خسرو حکیم رابط , الله قلی نظری و سعید کاظمیان نتایج بازخوانی متون جشنواره تئاتر معلولین کاسپین وطلوع را به شرح ذیل اعلام می نمایند.

 

آیین اختتامیه جشنواره تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس وکویر

آرا هیئت داوران جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس و کویر ( بخش خیابانی)

آراء هیئت داوران جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس و کویر ( بخش کودک ونوجوان )

آرا هیئت داوران جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس و کویر ( بخش بزرگسال -بخش دوم)

آرا هیئت داوران جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس و کویر ( بخش بزرگسال -بخش اول)