تئاتر معلولین ایران

ادامه مطلب...جلسه هم اندیشی و آسیب شناسی پانزدهمین جشنواره تئاتر معلولین استان با حضور سرکار خانم  سهیلا اشجع معاون حوزه توانبخشی اداره کل بهزیستی استان بوشهر،احسان احمد زاده کارشناس هنری بهزیستی. فرهاد فیاض بخش دبیر جشنواره و کاظم

آرا داوران پانزدهمین جشنواره تاتر معلولین استان بوشهر اردیبهشت ماه


دبیر پانزدهمین جشنواره تئاتر معلولین استان بوشهر از معرفی 14 اثر راه‌یافته به این جشنواره خبر داد.

دبیرخانه پانزدهمین جشنواره تئاتر معلولین استان بوشهر، هیات داوران بازخوانی این جشنواره را معرفی کرد.

ادامه مطلب...دکتر فاطمه فخری بنیانگذار تئاتر معلولان کشور گفت: با توجه به نقش ابزار هنر در توانبخشی اجتماعی جشنواره تئاتر معلولان می تواند فرصتی برای شناخت توانایی های توانخواهان باشد که باید بخوبی از آن حمایت شود.

ادامه مطلب...اختتامیه هفتمین جشنواره تئاتر منطقه ای معلولین خلیج فارس برگزار شد.

نتایج بازبینی هفتمین جشنواره تئاتر معلولین اعلام شد.