تئاتر معلولین ایران

آیین اختتامیه جشنواره تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس وکویر

آرا هیئت داوران جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس و کویر ( بخش خیابانی)

آراء هیئت داوران جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس و کویر ( بخش کودک ونوجوان )

آرا هیئت داوران جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس و کویر ( بخش بزرگسال -بخش دوم)

آرا هیئت داوران جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس و کویر ( بخش بزرگسال -بخش اول)

ادامه مطلب...جلسه هم اندیشی و آسیب شناسی پانزدهمین جشنواره تئاتر معلولین استان با حضور سرکار خانم  سهیلا اشجع معاون حوزه توانبخشی اداره کل بهزیستی استان بوشهر،احسان احمد زاده کارشناس هنری بهزیستی. فرهاد فیاض بخش دبیر جشنواره و کاظم

آرا داوران پانزدهمین جشنواره تاتر معلولین استان بوشهر اردیبهشت ماه