تئاتر معلولین ایران

kنمایش دوقلوپ رنگ سیاه به نویسندگی دانیال قاسمیان و کارگردانی مجید خسروی به مدت سه شب در آمفی تئاتر نگاه اداره فرهنگ وارشاد اسلامی گرگان برگزار شد.


اجرای این نمایش در شهرهای بجنورد ، تهران و سبزوار نیز ادامه پیدا می کند.