تئاتر معلولین ایران


زمانبندی بازبینی هفتمین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین خلیج فارس (بوشهر)  "استان هرمزگان "
دوشنبه 10  دی ماه 96
نمایش :طبابت عشق
کارگردان :لیلا کناری
ساعت 17 بندرعباس

 


نمایش: بهترین جا برای ما تو نمایشنامه‌هاست
کارگردان :حمید پور حسن
ساعت 18 بندرعباس

 


سه شنبه 11 دی ماه 97
نمایش:  عین شین قاف
کارگردان : شیوا قاسمی
ساعت 10  میناب

 


نمایش:  4+1=9
کارگردان : حبیب الله ناصری
ساعت 11  میناب

 

نمایش:   آب را گل نکنیم
کارگردان : حسن سبحانی
ساعت  12 میناب

 


نمایش: برای خرید نباید پول داد  
کارگردان : رضا دریایی آزاد
ساعت 18 بندرعباس

.............................................................

  "استان فارس "
چهارشنبه 12 دی ماه 96

نمایش: مانع  
کارگردان : سکینه صادقیان
ساعت  12  فسا  

 


نمایش :قطعه هنرمندان
کارگردان :نرگس حاتمی  
ساعت 17  شیراز

 


پنجشنبه 13 دی ماه 97
نمایش: گوپس، کارات، اوفیش
کارگردان :هادی امامی مقدم  
ساعت 10 مرودشت

 


نمایش: صلح
کارگردان :مصیب زارعی
ساعت 15 آباده

........................................................

"استان کهگیلویه و بویراحمد "
پنجشنبه 13 دی ماه 97

نمایش:یک هفته راه رفتن در بهشت
کارگردان  :رضا گشتاسب
ساعت 20 یاسوج

 


جمعه 14 دی ماه 97

نمایش :لابیرنت
کارگردان :صادق پسندیده
ساعت 10 یاسوج

 

نمایش:  چند روایت نامعتبر
کارگردان :سید صالح زینی پور
ساعت 11 یاسوج

 


نمایش: چند خواب از زندگی بارانی
کارگردان :طیبه محمدی
ساعت  17 گچساران
 
..............................................................

 "استان خوزستان"
جمعه 14 دی ماه 97  

نمایش :پله های کاه گلی
کارگردان :نرگس نوری
ساعت 20 رامهرمز

 


نمایش :هشتاد روز در آکواریم
کارگردان :مریم طرفی
ساعت 21 رامهرمز

 

 شنبه 15 دی ماه

نمایش: گم کرده ام تو را یا تو مرا  
کارگردان :معصومه عموری
ساعت 9 اهواز  

 


نمایش :بادکنک آرزوها
کارگردان : مصطفی بوعذار
ساعت 10 اهواز

 

نمایش :سودای عشق
کارگردان :بهمن تقی پور  
ساعت 11 اهواز

 


نمایش: دندون بابا بزرگ
کارگردان : معصومه عموری
ساعت  12 اهواز

 

نمایش: پشت پرچین رویا پرواز دارند کبوتران
کارگردان : مصطفی بوعذار
ساعت 13 اهواز   

 

نمایش : هفت خوان
کارگردان :علی قاضی
ساعت 17  مسجد سلیمان
 

 

نمایش: سرهنگ .جاده .مسلسل
کارگردان :فاطمه مولایی
ساعت 19 شوش


یکشنبه 16 دی ماه 97

نمایش: فریاد دیسبل
کارگردان :عبدالحسین جلیلی نسب
ساعت 9  خرمشهر  

 


نمایش:  قاصدک
کارگردان :مهرانگیز شریفی
 ساعت 11  آبادان

 


نمایش :یک پله تا قله
 کارگردان :امین قلمی  
ساعت12 آبادان  

 

نمایش : درون پیراهن یحیی
کارگردان :سهراب میثمی
ساعت 13آبادان

 


نمایش :عروسی خاک خون  
کارگردان :عبدالله ندومی
ساعت 18 آبادان

 

دوشنبه 17 دی ماه 97

نمایش :شصت و هفت
کارگردان : مهران الله دادی
ساعت 10  بندر امام

 


نمایش: دالتون ها
کارگردان : نوال وائلی
ساعت 12  ماهشهر

 


نمایش :بارانداز پر یک دیونه
کارگردان :عبدالعظیم عساکره
ساعت 17 ماهشهر

 


نمایش :کله پوک های آرژانتینی
کارگردان :نوال وائلی
ساعت 19 ماهشهر

 


دوشنبه 18 دی ماه

نمایش :رویا در کمپ  
کارگردان :سعید شکاری
ساعت 10 هندیجان