تئاتر معلولین ایران

485جلسه هم اندیشی و آسیب شناسی پانزدهمین جشنواره تئاتر معلولین استان با حضور سرکار خانم  سهیلا اشجع معاون حوزه توانبخشی اداره کل بهزیستی استان بوشهر،احسان احمد زاده کارشناس هنری بهزیستی. فرهاد فیاض بخش دبیر جشنواره و کاظم ارجمندنیا دبیر اجرایی برگزارشد. که  در این جلسه نقاط های مختلف جشنواره با بیانات و دیدگاه و پیشنهاد و ارائه های کارهای مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت . و به  پیشنهاداتی هم جهت برگزاری شانزدهمین جشنواره تئاتر معلولین استان بوشهر  پرداختند

لازم به ذکر است فراخوان شانزدهمین جشنواره تئاتر معلولین استان بوشهر به زودی منتشر خواهد شد.