تئاتر معلولین ایران

در مورخه 1401/7/25 طی بازبینی و انتخاب آثار بعمل آمده توسط هیئت داوران متشکل از آقای محمد لارتی ، خانم سمیه گلباز ، آقای سعید کاظمیان ، پس از بحث و تبادل نظر در خصوص نمایش های صحنه ای و خیابانی آرا خود را بشرح ذیل اعلام می دارند.

(بخش صحنه ای )

نمایش مصاحبه                 کارگردان   احمد مطوری ( مشروط )        البرز

جایی میان ابرها                کارگردان     افشین قاسمی             تهران

نیمکت ، ده سال فیلادلفیلا    کارگردان  حمیدرضا صالحی ( مشروط ) ( سه اپیزود انتخابی داوران ) اراک

مغازه شماره 13               کارگردان      مهتاب نفیسی          اصفهان

کسی شبیه تو مرا به دریا برد      کارگردان   مژگان جوهری ( مشروط ) اصفهان

کافه پولشری                 کارگردان  فرشته قادری    چهارمحال بختیاری

پچ پچه های زیرخاک      کارگردان  ایمان حیدری  چهارمحال بختیاری

برگ بکل                        کارگردان    مصطفی محمدی     چهارمحال بختیاری

( بخش کودک )

شهر خنده ها                         کارگردان     فتانه امینی        البرز

آدم برفی و مترسک                کارگردان     مجید احمدی ( مشروط )      تهران

مانتیکو در سرزمین عجایب      کارگردان مهدی خجسته ( مشروط )   قم  

شاهزاده و سوسک عاشق        کارگردان    اعظم دلداده           قم

خانم بزی و گرگ ناقلا  کارگردان عاطفه امیرخانی ( مشروط )چهارمحال بختیاری

( بخش خیابانی )

تسویه نقدی        کارگردان  مجتبی خلیلی          اصفهان

بوق                  کارگردان  مرضیه علیزاده           تهران

رمئو وژولیت     کارگردان  علی رضا آقایی ( مشروط )       اصفهان

هیئت داوران متذکر می گردد استفاده از هرگونه الفاظ غیرمتعارف که مناسب جامعه معلولین نمی باشد در اجراها خودداری گردد.

هیئت داوران اصلاحاتی را در خصوص آرا مشروط در نظر دارد که موارد به دبیرخانه اعلام می گردد