تئاتر معلولین ایران

نتایج آثار جشنواره کویر

 

1-نمایش جیک جیک کی منو میخوره         کرمان

2- مهمان جامانده                                  کرمان

3- احساس آهنی                                   کرمان

4- اتوبوس سفارشی                              کرمان

5- کی باهوش تره                                خراسان جنوبی

6- لبخند با طعم ماسک                          نیشابور

7- مترو تهران                                    خراسان رضوی

8- افسانه قربون آقا                              خراسان رضوی

9- کلاه آهنی                                      خراسان رضوی

10- خط رو خط                                 خراسان رضوی

11- ناردونه ونازدونه                           یزد

12- چندلی                                        یزد

13- با قید فوریت                               یزد

14- خودپرداز                                   یزد

15- رستگاری فرانکشتاین                   یزد

16- یک روز در پارک                         یزد

17- دختری که بخت در خانه اش را زد       یزد

هیئت داوران متذکر می گردد استفاده از هرگونه کلمات و الفاظی که شایسته جامعه معلولین نمی باشد خودداری گردد.

هیئت داوران آثار استان سیستان وبلوچستان را طی دوهفته آینده اعلام می نماید.

هیئت داوران نکاتی را در خصوص آثار اجرایی به کارگردان ها اعلام نموده که قابل استعلام از دبیرخانه جشنواره می باشد .