تئاتر معلولین ایران

deeeeena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابراهیم علی پور دبیر جشنواره تئاتر معلولین دنا نتایج آثار شرکت کننده را به شرح ذیل اعلام نمود.

 درمرحله بازخوانی متن ۲۵ اثر نمایشی شرکت کردند که با رای هیئت داوران بازخوان دکتر حمید کاکاسلطانی،آقای سید محمد رضا میرحسینی وسرکار خانم ساره شادانل  ۱۵اثرنمایشی پذیرفته شد  ودرگروه بازبینی ۱۰گروه نمایشی شرکت کردند  که با رأی هیئت داوران بازبین آقای سعید کاظمیان ، آقای علی خونساری وسرکار خانم الهام ذولفقاریان 6گروه نمایشی پذیرفته شدند.


یک گروه نمایشی از شهرستان بهمئی نمایش پرواز
یک گروه نمایش از شهرستان لنده نمایش هفت خوان
یک گروه نمایشی از شهرستان گچساران نمایش آلزایمر
وسه گروه نمایشی از شهر یاسوج
نمایش قبرکن
نمایش پیکنیک در میدان جنگ 
نمایش دروغ گو دشمن همه است پذیرفته شدند.
در مرحله نهایی جشنواره هیئت داوران دکترقطب الدین صادقی ؛دکتر حمید کاکا سلطانی و آقای آرش دادگر آثار هر۶ گروه نمایشی از معلولین توانخواه را عالی ودرخشانی توصیف کردند وگروههای برگزیده‌ استان برای مرحله منطقه ای1) گروه نمایش قبرکن از یاسوج2) گروه نمایش پیکنیک در میدان جنگ از یاسوج و3)گروه نمایش آلزایمر از شهرستان گچساران اعلام شد.