تئاتر معلولین ایران

bardasht1

bavdasht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمایش برداشت آزاد نوشته مرجان ریاحی وکارگردانی مریم ایگدری با همکاری انجمن نابینایان و کم بینایان میلاد گنبد کاووس به ششمین جشنواره تئاتر معلولین کاسپین راه یافت.

این جشنواره از سی بهمن ماه الی چهارم اسفندماه در شهر بابلسر برگزار خواهد شد.

در این اثر نمایشی مسلم کریمی ، مهران پیمان ، احمد بذرافشان ، عطیه قاسمی ، سوسن قاسمی ، امیرحسین رئیسی ، فاطمه جرجانی ، مهدی بیات ، زهرا گلی ، سعیده میرنژادی ، محمد افسری ومحمد خیرخواه به ایفای نقش می پردازند.