تئاتر معلولین ایران

tolo.png

منطقه طلوع: شامل استان های آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، زنجان ،  اردبیل و قزوین (دبیرخانه و استان مجری: آذربایجان شرقی – تبریز- فروردین ماه 1392)