تئاتر معلولین ایران

بازبینی هفتمین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین خلیج فارس

بازبینی هفتمین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین خلیج فارس

بازبینی هفتمین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین خلیج فارس

بازبینی هفتمین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین خلیج فارس

اخبار و رویدادها

تئاتر معلولان « فرصتی برای شناخت تواناییهاست »

تئاتر معلولان « فرصتی برای شناخت تواناییهاست »

دکتر فاطمه فخری بنیانگذار تئاتر معلولان کشور گفت: با توجه به نقش ابزار هنر در توانبخشی اجتماعی جشنواره تئاتر معلولان می تواند فرصتی برای شناخت توانایی های توانخواهان باشد که...

اختتامیه « هفتمین جشنواره تئاتر منطقه ای معلولین خلیج فارس »

اختتامیه « هفتمین جشنواره تئاتر منطقه ای معلولین خلیج فارس »

اختتامیه هفتمین جشنواره تئاتر منطقه ای معلولین خلیج فارس برگزار شد.

اعلام نتایج بازبینی هفتمین جشنواره منطقه ای تئاترمعلولین خلیج فارس

نتایج بازبینی هفتمین جشنواره تئاتر معلولین اعلام شد.

معرفی داوران بازبین هفتمین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین خلیج فارس

داوران مرحله بازبینی هفتمین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین خلیج فارس معرفی شدند.

زمان بندی بازبینی هفتمین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین " خلیج فارس "

زمانبندی بازبینی هفتمین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین خلیج فارس (بوشهر)

آموزش

كارگاه آموزشي در خصوص تئاتر ستمديدگان

كارگاه آموزشي در خصوص تئاتر ستمديدگان

ویدیوهایی از اجرای نمایش تئاتر ستمدیدگان  

گالری تصاویر

ورود کاربران