تئاتر معلولین ایران

نمایش ابریشم

نمایش ابریشم

نمایش ابریشم

نمایش ابریشم

اخبار و رویدادها

فراخوان نخستین " جشنواره ملی نمایش های رادیویی معلولان "

فراخوان نخستین جشنواره ملی نمایش های رادیویی معلولان

اجرای نمایش "" ابریشم ""به نویسندگی وکارگردانی یاسمین پی داوودی

 نمایش ابریشم به نویسندگی وکارگردانی یاسمین پی‌داودی و با مشارکت و نقش‌آفرینی نوجوانان دارای نیازهای ویژه استان البرز بر روی صحنه مرکز تئاتر کانون می‌رود.  

هدف ما ""تغییر نگرش مردم از ترحم به احترام است""

حمید کیانیان، مدیر عامل موسسه خیریه ی توانمندسازی بچه های باران در رابطه با اهداف این موسسه گفت: بزرگ ترین هدف و راهکار ما برای معلولین، تغییرنگرش مردم از ترحم...

برگزاری جشنواره استانی تئاتر معلولین در " روز جهانی معلولین "

دبیر جشنواره تئاتر معلولین استان بوشهر از برگزاری اختتامیه این جشنواره در روز جهانی معلولین خبر داد.

زمان بندی پانزدهمین جشنواره تئاتر معلولین استان بوشهر

زمان بندی پانزدهمین جشنواره تئاتر معلولین استان بوشهر

آموزش

كارگاه آموزشي در خصوص تئاتر ستمديدگان

كارگاه آموزشي در خصوص تئاتر ستمديدگان

ویدیوهایی از اجرای نمایش تئاتر ستمدیدگان  

گالری تصاویر

ورود کاربران