تئاتر معلولین ایران

بازبینی پنجمین جشنواره تئاتر معلولین طلوع

بازبینی پنجمین جشنواره تئاتر معلولین طلوع

بازبینی پنجمین جشنواره تئاتر معلولین طلوع

بازبینی چهارمین جشنواره تئاتر معلولین کویر

بازبینی چهارمین جشنواره تئاتر معلولین کویر

بازبینی چهارمین جشنواره تئاتر معلولین کویر

بازبینی چهارمین جشنواره تئاتر معلولین کویر

بازبینی چهارمین جشنواره تئاتر معلولین کویر

اخبار و رویدادها

نمایش های پذیرفته شده در بازخوانی جشنواره تئاتر معلولین استان بوشهر

دبیر چهاردهمین جشنواره تئاتر معلولین استان بوشهر از اعلام اسامی آثار پذیرفته شده در بخش بازخوانی این جشنواره خبر داد.

نتایج بازبینی آثار پنجمین جشنواره تئاتر منطقه ای معلولین کاسپین

نتایج بازبینی آثار پنجمین جشنواره تئاتر منطقه ای معلولین کاسپین بشرح ذیل اعلام میگردد :

نتایج بازبینی پنجمین جشنواره تئاتر منطقه ای معلولین " طلوع "

نتایج بازبینی پنجمین جشنواره تئاتر منطقه ای معلولین طلوع هیئت بازبینی و انتخاب پنجمین جشنواره تئاتر منطقه ای معلولان کشور«طلوع»، اسامی نمایش منتخب برای حضور در بخش نهایی این رویداد...

گزارش تصویری از بازبینی آثار پنجمین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین طلوع

گزارش تصویری از بازبینی آثار پنجمین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین طلوع

گزارش تصویری از بازبینی آثار پنجمین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین طلوع      

فراخوان چهاردهمین جشنواره تئاتر معلولین استان بوشهر

فراخوان چهاردهمین جشنواره تئاتر معلولین استان بوشهر

فراخوان چهاردهمین جشنواره تئاتر معلولین استان بوشهر منتشر شد.  

آموزش

كارگاه آموزشي در خصوص تئاتر ستمديدگان

كارگاه آموزشي در خصوص تئاتر ستمديدگان

ویدیوهایی از اجرای نمایش تئاتر ستمدیدگان  

گالری تصاویر

ورود کاربران