تئاتر معلولین ایران

نخستین جشنواره مجری گری معلولان ویژه گروههای معلولان جسمی حرکتی، نابینایان، سالمندان و ضایعات نخاعی در خراسان رضوی فراخوان صادر کرد.
معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی گفت: این جشنواره برای فراخوان جشنواره استانی مجری گری معلولان نخستین بار در کشور با هدف کشف و شناسایی استعدادهای معلولان در عرصه های گویندگی و اجرا طراحی و برگزار می شود.
مسعود فیروزی افزود: جشنواره مجری گری معلولان در سه بخش استندآپ کمدی، گویندگی و آموزش برگزار می شود و معلولان علاقه مند می توانند نمونه فیلمها و اجراهای خود را تا اول آذر ماه آینده ارائه کنند.
وی گفت: علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتیww.khorasanrazavi.behzisti.ir مراجعه کنند.