تئاتر معلولین ایران

برگزیدگان پنجمین جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت کویر در بخش‏های نمایشنامه ‌‏نویسی، کارگردانی، بازیگری، طراحی صحنه، لباس، نور، موسیقی، بروشور و پوستر معرفی شدند.

 

محسن شادکام دبیراجرایی پنجمین جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت کویر اسامی نمایش های منتخب هیات داوران در سه بخش خیابانی،صحنه و کودک ونوجوان را معرفی نمود. براساس نظر هیات داوران بدون در نظر گرفتن اولویت در سه )بخش خیابانی (نمایش لبخند باطعم ماسک از استان خراسان رضوی - شهرستان نیشابور به کارگردانی محسن مسعودی فر، نمایش باقید فوریت به کارگردانی مهسادهقانی و مجتبی لاله زاری ازاستان یزد )بخش صحنه ای( نمایش احساس آهنی به کارگردانی آرزوجعفری ازاستان کرمان ، نمایش خود پرواز به کارگردانی جعفر دل دل از استان یزد ، نمایش رستگاری از فرانکشتاین به کارگردانی نوال وائلی از استان یزد و )بخش کودک ونوجوان ( نمایش چندلی به کارگردانی جعفرزاده از استان یزد -شهرستان میبد،نمایش مهمان جامانده به کارگردانی محسن میرزایی از استان کرمان ،دختری که بخت درخانه اش را زد به کارگردانی مهناز بیک و محمد حسن ابویی از استان یزد- شهرستان مهریزجشنواره کشوری معرفی می کند.