تئاتر معلولین ایران

kavir.png

منطقه کویر: شامل استان های سیستان و بلوچستان ، خراسان جنوبی، کرمان، خراسان رضوی و یزد (دبیرخانه و استان مجری: سیستان و بلوچستان- چابهار- دی ماه 1391)