تئاتر معلولین ایران

نشریه تخصصی تئاتر معلولین

رونمایی از نشریه تئاتر معلولین

فراخوان پنجمین جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت کویر

اخبار و رویدادها

اعلام نتایج آثار جشنواره "منطقه کویر "

نتایج آثار جشنواره کویر   1-نمایش جیک جیک کی منو میخوره         کرمان 2- مهمان جامانده                                  کرمان 3- احساس آهنی                                   کرمان 4- اتوبوس سفارشی                              کرمان...

نتایج جشنواره تئاتر منطقه ای " آفتاب "

در مورخه 1401/7/25 طی بازبینی و انتخاب آثار بعمل آمده توسط هیئت داوران متشکل از آقای محمد لارتی ، خانم سمیه گلباز ، آقای سعید کاظمیان ، پس از بحث...

هیئت انتخاب آثار نمایش " منطقه آفتاب " مشخص شدند

سعید کاظمیان ، محمد لارتی ، سمیه گلباز به عنوان داوران انتخاب آثار منطقه آفتاب تعیین گردیدند.

آموزش

كارگاه آموزشي در خصوص تئاتر ستمديدگان

كارگاه آموزشي در خصوص تئاتر ستمديدگان

ویدیوهایی از اجرای نمایش تئاتر ستمدیدگان